Szkolenia

Celem szkolenia jest nauczenie słuchaczy jak w prosty zarazem i bezpieczny sposób udzielić pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. W części teoretycznej poruszane są aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy oraz procedury prawidłowego udzielenia pomocy. W części praktycznej uczestnicy szkolenia przećwiczą uciskanie klatki piersiowej na trzech fantomach
tj. fantom: osoby dorosłej, dziecka starszego i niemowlęcia. Nauczą się jak ocenić obecność funkcji życiowych oraz zaopatrywania urazów.
Szkolenie dedykowane dla wszystkich osób, a w szczególności dla pracowników szkół, przedszkoli, opiekunów dzieci i osób starszych, firm, instytucji publicznych itp.
Szkolenie organizowane w siedzibie zamawiającego.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy ze sprzętem ppoż znajdującym się na wyposażeniu firmy, szkoły itp. oraz podstawowymi przepisami związanymi z ochroną przeciwpożarową
Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. W części teoretycznej poruszane są tematy związane z bezpieczeństwem pożarowy w miejscu pracy. W części praktycznej uczestnicy szkolenia mają możliwość praktycznego użycia gaśnicy. Nasza firma dysponuje trenażerem symulującym kontrolowany pożar. Słuchacze kursu w odpowiednim zabezpieczeniu gaszą ognisko pożaru za pomocą gaśnicy. Dodatkowo w części praktycznej prowadzący szkolenie oprowadza grupę po zakładzie pracy, szkole, przedszkolu itp. przedstawiając rozmieszczenie sprzętu ppoż.
Szkolenie dedykowane dla wszystkich osób, a w szczególności dla pracowników szkół, przedszkoli, opiekunów dzieci i osób starszych, firm, instytucji publicznych itp.
Szkolenie organizowane w siedzibie zamawiającego.